Aine oleku muutused

Koostanud Enn Kurg (Sadala Põhikool) ja Anne Muru (Rakvere Põhikool)

Slaidiprogramm on mõeldud kasutamiseks 7. klassi loodusõpetuse tunnis. Tunni läbiviimisel on eesmärgiks täiendada õpilaste teadmisi aine olekutest ja olekute muutuste protsessidest. Samuti aidata õpilastel aru saada, mis toimub ainete oleku muutuste ajal aine sees.

Õpetaja märkmed, õpilaste töölehed ja slaidiprogramm