See õppevahend on abiks bioloogia õpetajale ja õppijale. Õppevahendis käsitletakse eelkõige mikroskoopilises elusmaailmas toimuvaid protsesse. Materjal hõlmab kolme temaatikat: rakuõpetus, pärilikkus ja inimene. Kokku on selles õppevahendis 10 osa:

Rakk
Rakutsükkel
Mitoos
Meioos
Sugurakud
Rakkude paljunemine
Pärilikkus
Vanemad ja lapsed
Menstruaaltsükkel
Antibeebipillid

Esitatud materjal on kooskõlas bioloogia õppekavaga gümnaasiumile, aga osaliselt kasutatav ka põhikooli bioloogia kursuses. Samuti pakub õppevahend huvi terviseõpetuse mõnede osade esitamisel. Õppevahend sobib tunnimaterjali näitlikustamiseks ning õpilase iseseisva töö korraldamiseks.
Õppevahendis kasutatakse ingliskeelse õpitarkvara komplekti “Multimedia Science Tools” kolme osa: “Mitosis and Meiosis”, “Inheritance” ja “ Menstyrual Cycle”, mis peavad olema kasutaja arvutis installeeritud. Õppevahendid sobivad õpilase iseseisva töö korraldamiseks ning tunnimaterjali näitlikustamiseks.


Tunnimaterjalid
Õpetajate tööd
Tehnoabi
Koolitus
Tarkvara tellimine