Koolitus


Tiigrihüppe Sihtasutuse ja Edusoft OÜ toetusel korraldab Tartu Ülikooli Keemia Instituut  kahepäevaseid kursusi, kus õpitakse tundma loodusteaduste alast eestikeelset õpitarkvara.  

Koolituse eesmärgiks on suunata ja abistada õpetajaid õpitarkvara kasutamisel. Koolituse kogumaht on 1 AP (40 tundi koos iseseisva tööga). Kursused toimuvad TÜ keemiahoone arvutiklassis ja seetõttu on osavõtjate arv piiratud.

Kursused planeeritakse vastavalt sooviavalduste laekumisele. Oma soovist kursusel osaleda teatage meile alltoodud ankeedi abil. Samuti võite kasutada e-posti (edusoft@edusoft.ee) või helistada telefonil 50 87 377.
Seni toimunud koolitustestKursuse nimetus ja aeg:
   
Nimi:
Kool:
Õpetatavad ained:
Kontaktaadress:
Telefon:
E-posti aadress: