Multimeedia õppevahendid loodusteadustes

Eestikeelne õpitarkvara komplekt MULTIMEEDIA ÕPPEVAHENDID LOODUSTEADUSTES koosneb iseseisvatest õpiprogrammidest, millest igaüks moodustab omaette terviku ning vastab teatud osale kooli loodusteaduste ainekavades. Samas on neid kõiki võimalik kombineerida tunnimaterjali koostamisel. Versioon 1.0 käsitleb põhikooli loodusõpetuse õppekava teemasid ning sisaldab viit multimeedia õppevahendit:

 • Aine olekud
 • demo
 • Keemilised ja füüsikalised nähtused
 • demo
 • Lihtained, liitained ja segud
 • demo
 • Perioodilisustabel
 • demo
 • Vaatame aatomit
 • demo

  Need õppevahendid on eesti keelde tõlgitud ingliskeelsest õpitarkvara komplektist „Multimedia Science School" (New Media / Plato Learning), mille tänane originaalvariant koosneb 45. õppevahendist ning on leidnud ulatuslikku rahvusvahelist tunnustust.

  Eesti keelde tõlgitud osad on valitud põhikooli loodusõpetuse õppekavast lähtudes selliselt, et aidata õpilastel mõista silmaga nähtamatute aineosakeste (molekulid, aatomid) ehitust ja nende ehituse seost aine füüsikaliste ja keemiliste omadustega. Põhjalikumalt on seda õpitarkvara versiooni tutvustatud artiklis "Multimeedia õppevahendid loodusteadustes" (Haridus, nr 3, lk. 42-44, 2001), mille teksti leiate ka meie kodulehelt. Õppevahendid on kasutatavad nii koolitunni illustreerimiseks kui ka õpilaste iseseisva interaktiivse töö korraldamiseks arvutiklassis ja võimaldavad kaasaegsete avastusõppe elementide ulatuslikku rakendamist. Komplekti kuuluvad peale õppevahendite veel tarkvara slaidiprogrammide koostamiseks, mida saab õpetaja kasutada oma vajadustest lähtuvalt tunnimaterjali koostamiseks (koos eestikeelsete kommentaaridega). Kaasas on ka slaidiprogrammide ja õpilaste töölehtede näidised. On oluline rõhutada, et "slaidi" tähendus ei vasta siin tavapärasele, see on õpetaja poolt väljavalitud fragment õpiprogrammist koos jooniste, animatsioonide ja videoklippidega.


  Tunnimaterjalid
  Õpetajate tööd
  Tehnoabi
  Koolitus
  Tarkvara tellimine