Tehnoabi

Eestikeelsed juhised tarkvara installeerimiseks (*.doc formaadis)

Tarkvara paigaldamine arvutivõrku (Kaido Palu, Räpina Ühisgümnaasium) (*.rtf formaadis)

Slaidiprogrammi koostamise juhend
(*.rtf formaadis)

Installing Multimedia Science School (*.doc formaadis)

Installing Multimedia Science School on an NT network (*.doc formaadis)

Installing Multimedia Science School on an RM network (*.doc formaadis)

Upgrading Multimedia Science School on an RM network (*.doc formaadis)

MEILT KÜSITUD KÜSIMUSED