Multimeedia õppevahenditega töötamine on lihtne nii õpilasele kui õpetajale, kui kasutatakse meie poolt koostatud tunnimaterjale ja töölehti. Need materjalid saadame kooli koos “Multimedia Science School” CD-ga. Samuti saab neid materjale kopeerida sellelt kodulehelt.

Seejuures on oluline rõhutada, et “Orgaanilise keemia” tunnimaterjalid on kasutatavad ainult koos “Multimedia Science School. Version 2.0” komplekti kuuluvate õppevahenditega “Formulas”, “Oil” ja Structure Viewer”,. Nende õppevahendite tellimise kohta leiate informatsiooni siit.

Ingliskeelse õpitarkvara olemasolu korral ei ole keeruline ka nende tunnimaterjalide muutmine ja uute koostamine. Juhendid selleks leiate ingliskeelsest õpitarkvarast (Help). Samuti on seda võimalik õppida koolitustel, mille kohta leiate informatsiooni siit.

Kui kasutad veebisirvijana Internet Explorerit, siis tutvu tunnimaterjalide allalaadimise juhendiga siin (inglise keeles)!

Kopeeri tunnimaterjalid Kopeeri töölehed
1. Süsinik ja teised elemendid.
2. Süsinikahelad.
3. Alkaanid.
4. Alküülrühmad.
5. Nafta.
6. Nafta töötlemine.
7. Halogeeniühendid.
8. Alkoholid.
9. Amiinid.
10. Alkeenid ja alküünid.
11. Areenid.
12. Aldehüüdid ja ketoonid.
13. Karboksüülhapped.
14. Estrid ja amiidid.
15. Orgaanilised polümeerid.
1. Süsinik ja teised elemendid.
2. Süsinikahelad.
3. Alkaanid.
4. Alküülrühmad.
5. Nafta.
6. Nafta töötlemine.
7. Halogeeniühendid.
8. Alkoholid.
9. Amiinid.
10. Alkeenid ja alküünid.
11. Areenid.
12. Aldehüüdid ja ketoonid.
13. Karboksüülhapped.
14. Estrid ja amiidid.
15. Orgaanilised polümeerid.