Aine ehitus ja aine olekute muutumine molekulaarkineetilise teooria põhjal

Koostanud Eve Kangur (Lasila Põhikool) ja Anneli Vahesalu (Vinni-Pajusti Gümnaasium)

Antud materjal on mõeldud kasutamiseks IX klassi füüsika tunnis soojusõpetuse teema õpetamisel. Sama materjali võib kasutada ka kordamisel. Oleme ühildanud kaks teemat: Aine ehitus ja aine olekute muutused. Hiljem, kui käsitleme eraldi sulamist-tahkumist ja aurumist-kondenseerumist on õpilastel ettekujutus protsessidest juba olemas ja peamise tähelepanu võime suunata soojushulga arvutusülesannete lahendamisele.

Õpetaja märkmed, õpilaste töölehed ja slaidiprogramm.