Õpetajate poolt koostatud materjalid multimeedia õppevahendi ORGAANILINE KEEMIA kasutamiseks.


ALDEHÜÜDID JA KETOONID. Tööleht. Koostasid Imbi Kasesalu ja Merike Luik.

ALKAANID. Tööleht 9. klassile. Koostasid Ele Luur , Rakvere Õhtukeskkool ja Ülle Vares , Audru Keskkool.

ALKAANID. Tööleht IX klassile. Koostas Marje Teder, Paide Ühisgümnaasium.

ALKOHOLID. Kordamistund (Orgaaniliste ainete struktuurvalemite võrdlus). Tööleht IX klassile. Koostas Leelo Mölder, Vasta Põhikool.

ALKÜÜLRÜHMAD. Tööleht IX klassile. Koostas Mari-Ann Luhamäe, Sadala Põhikool.

KARBOKSÜÜLHAPPED. Tööleht. Koostasid Imbi Kasesalu ja Merike Luik.

NAFTA. Tööleht 9. ja 11. klassile. Koostasid Urve Heinsar (Kohila Gümnaasium) ja Riina Serglov (Märamaa Gümnaasium).

NAFTA TÖÖTLEMINE. Tööleht 11. klassile. Koostas  Urve Heinsar. Kohila Gümnaasium

ORGAANILISED POLÜMEERID. Tunnikonspekt. Koostanud Kersti Sammelselg,  Räpina Ühisgümnaasium ja Helle Järvalt,  Rannu Keskkool.

SÜSINIK JA TEISED ELEMENDID. Tööleht 9. klassile. Koostanud Tiivi Rüütel ja Elke Olesk, Valga Põhikool.

SÜSINIK JA TEISED ELEMENDID. Tööleht. Koostanud Karin Sonts, Mikitamäe Põhikool ja Sille Malvik, Põlva Keskkool.